اسم این کاراکتر NiNJA GIRL است که شامل:

  • 11 حالت مختلف انیمیشن دارد.
  • هر انیمیشن 10تا فرام یا تصویر دارد
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.