اسم این کاراکتر ADVENTURER GIRL است که شامل:

  • 7 حالت مختلف انیمیشن دارد.
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.