اسم این کاراکتر TEMPLE RUN است که شامل:

  • 5 حالت مختلف انیمیشن دارد.
  • هر یک انیمشین 10 فرام یا تصویر است.
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.