مشخصات

موضوع

ماجراجویی

قیمت 1000
توسعه دهندهلینک متن به آدرس روزنو

لطفا برای حمایت از بازی، در حین بازی بر روی نمایش تبلیغات کلیک کنید تا ما را در ساخت ادامه بازی حمایت نمائید.

در ابتدای بازی کلاغ توسط گلوله یک شکارچی به مکان ترسناک و دلهره آوری در زیر زمین پرتاب می شود !

باید به او کمک کنید تا از این مکان به سلامت فرار کند با استفاده از کلید های جهت نما او را از این مکان زجر آور خلاص کنید ، مراقب باشید به شیئی برخورد نکنید و یا تکه سنگی بر سر شما نیفتد.

شما برای خروج از این جهنم شانس زیادی ندارید!