مشخصات

موضوع

تفنگی

قیمت رایگان
توسعه دهندهلینک متن به آدرس روزنو

بازی رایگان خرگوش شکمو ،با بیش از 200 مرحله جذاب، یک بازی فانتزی با گرافیک فوق العاده داستان یک خرگوش تپل و مپل است که از لحظه ای که حرکت خود را شروع میکند، آرام و قرار ندارد.

شما باید خرگوش داستان را با سبزیجات تازه سیر کنید و ستاره ها را جمع آوری کنید.
فراموش نکنید برای رفتن به فصل بعدی، باید به اندازه ی مناسب، ستاره جمع کرده باشید.