مشخصات

موضوع

رقابتی

قیمت 1000
توسعه دهنده آرادیا

گرا می دونی یعنی چی؟

میدونی چطور باید از لو رفتنش جلوگیری کنی؟

فکر میکنی میتونی با مهماتی که داری جلوی پیشروی دشمن رو به خاک کشورت بگیری؟

فکر میکنی بتونی با گرا هایی که همرزمانت بهت دادن حالشونو بگیری؟

برای ایستادن جلوی متجاوزین آماده ای؟

اگه آماده ای پس بسم الله