مشخصات

موضوع

ماجراجویی

قیمت رایگان
توسعه دهنده روزنو

در ابتدای بازی کلاغ توسط گلوله یک شکارچی به مکان ترسناک و دلهره آوری در زیر زمین پرتاب می شود !

باید به او کمک کنید تا از این مکان به سلامت فرار کند با استفاده از کلید های جهت نما او را از این مکان زجر آور خلاص کنید ، مراقب باشید به شیئی برخورد نکنید و یا تکه سنگی بر سر شما نیفتد.

شما برای خروج از این جهنم شانس زیادی ندارید!

منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم.